شیشه گیوتینی

پنل های کشویی یا گیوتینی یا شیشه پانوراما به صورت عمودی اجازه می دهند تا پنجره ها بر اساس یک سیستم ضد وزن منحصر به فرد باز و بسته شوند.
شیشه گیوتینی همچنین می تواند به عنوان یک سیستم عبور با پنل حرکتی استفاده شوند. این پنل میتواند به صورت اسلایدی بالا برود یا ناپدید شود.
سیستم حرکتی میتواند براساس موتور بوده و موتور و دکمه فشار را درون ساختار فرم پنجره پنهان گردد.
پنل پنجره پانوراما قابل قفل شدن میباشد .  گزینه های مختلفی برای مکانیسم های قفل از جمله برقی بودن موجود است. هواکش و هواگیری طوری است که اجازه می دهد جریان مداوم هوای تازه و بدون خطر و امنیت خاطر صورت پذیرد.
کاتالوگ ها