پروژه سقف متحرک دریاچه چیتگر

پروژه سقف متحرک دریاچه چیتگر 50متر مربع متراژ دارد.