سقف متحرک پارچه ای در خیابان فرشته

 
این پروژه ی سقف متحرک پارچه ای برای بالکن خانه منزل مسکونی واقع در خیابان فرشته تهران
صورت گرفته است.متراژ این پروژه 50 متر مربع می باشد.