پروژه پوشش تلسکوپی استخرامیردشت

 
کار فرمای پروژه پوشش تلسکوپی استخر امیردشت آقای اسکندری بودند.متراژ کلی آن 70متر مربع می باشد. طول حرکتی سقف متحرک استخر 14متر مریع است و پوشش کل سقف استخر از شیشه می باشد و استراکچر آن از آلومینیوم است.
تماس با ما