سقف متحرک رستوران نوروز خان

 
پروژه سقف متحرک پارچه ای رستوران نوروز خان واقع در بازار تهران در پله های نوروزخان می باشد.مساحت این رستوران حدودا 100 متربع می باشد. در این مکان دو سقف جداگانه به همراه شیشه بالکنی اطراف رستوران اجرا شده است.