پروژه سقف متحرک استخر تلسکوپی پوشش استخر 
پوشش سقف متحرک استخر با سازه تلسکوپی
زمان: تابستان 95
مکان: دماوند شهرک مسکونی آبسرد
کارفرما: جناب آقای دکتر مولوی
سقف متحرک استخر تلسکوپی از نوع کاور پلی کربنات به منظورهای متعددی اجرا میشود . در امر نخست برای چند فصل ساختن استفاده استخر است، دوم اینکه این شرایط را فراهم میسازد که تمام افراد خانواده بتوانند به راحتی از استخر استفاده کنند . سوم در فصل گرم سال که کاور کنار زده میشود از اتاقک جمع شده که حدود 6 الی 7 متر میرسد برای امر گلخانه یا انبار استفاده خواهد شد. متراژ میانگین 7 متر عرض سازه و 15 متر طول سازه می باشد.