سقف متحرک تلسکوپی ، شیشه گیوتینی و شیشه بالکنی

 
این پروژه در برج گردان در خیابان نواب صفوی تهران واقع شده است. پروژه از سه قسمت سقف متحرک تلسکوپی با مساحت 50 مترمربع ،دو شیشه گیوتینی و بالکن شیشه ای در قسمت پشت کافه تشکیل شده است