پروژه سقف متحرک دانشگاه شریف


 
پروژه سقف متحرک دانشگاه شریف در تابستان 98 جهت مسقف ساختن سالن جلسات مدیران شرکت دانش بنیان بکس اجرا شد.متراژ کلی اجرا شده هشتاد مترمربع می باشد.از ویژگی این دست پروژه ها بهینه سازی فضاهای غیرقابل استفاده می باشد که با طراحی و اجرای مهندسان تیم ما توانسنیم فظای غیرقابل استفاده از گوشه ای از حیاط مجموعه را به سالن جلسات و تفریحات مدیران مجموعه ذکر شده تبدیل سازیم.