سقف متحرک شیشه ای کشویی

پانل های کشویی یا گیوتینی به صورت عمودی اجازه می دهند تا پنجره ها بر اساس یک سیستم ضد وزن منحصر به فرد باز شوند .
شیشه های گیوتینی همچنین می توانند به عنوان یک سیستم عبور با پنل حرکتی استفاده شوند . این شیشه ها به صورت اسلاید بالا میروند یا ناپدید شود.
سیستم حرکتی میتواند براساس موتوریزاسیون دکمه فشار را درون ساختار پنهان گردد.
این پانل ها قابل قفل شدن میباشد . گزینه های مختلفی برای مکانیسم های قفل از جمله برقی موجود است .
هواکش هواگیری به گونه ای است که اجازه می دهد جریان مداوم هوای تازه و بدون خطر و امنیت خاطر صورت پذیرد .

نمونه کارها