پروژه سقف متحرک پارچه ای در چالوس

 
پروژه سقف متحرک پارچه ای واقع در چالوس برای ویلای شخصی می باشد.متراژ پروژه 50 متر مربع می باشد. به طول 8 متر و عرض 6 متر به صورت یک طرف کنسولی اجرا شده است.